0
z159

Livet som studerende kan være trængt. I dagtimerne er der lektioner der skal passes, i fritiden er der lektier der skal fikses, og med det sociale, det sunde og det aktive liv som skal holdes ved lige, så er der for få timer i dagen til at finde sig selv. 

Værre er det så at man foruden dette skal økonomien også holdes ved lige, og med et budget der huser husleje, offentlig transport, lidt social aktivitet med vennerne, mulige uddannelsesrelaterede udgifter med mere, så begynder man hurtigt at trænge til et godt studiejob. Se her hvordan du får et rigtig godt studiejob!

Frustreret ved bordet

Bred variation der bringer kompetencer

Foruden at studiejob er med til at bringe økonomien i orden, så bringer det også mange kompetencer med sig, som senere kan bruges på CV til bedre stillinger. Sagen er den, at studiejobs kan betegnes som en brobygning, der hjælper en på rette vej i karrierevalg, eftersom man kan se, hvilke miljøer man passer bedst ind. 

Heri kan man overveje lokationen af sit arbejde. Ved man at man indenfor den nærmere fremtid ender med at flytte til Roskilde, så kan man lige så godt søge simple jobs såsom tjener, kasseekspedient eller rengøring Roskilde.

Forberede et godt netværk

Andre fordele til det gode studiejob vil være at gøre brug af sit netværk, men samtidig også etablere et netværk som kan gøre dig gavn når skolebøgerne klappes sammen for sidste gang og fuldtidsjobbet står for døren.

Ligesom at et studiejob skal forberede dig til at træffe beslutningen om livskarrieren, så kan det også være med til at hjælpe dig med at udvælge et netværk, der skal agere som fundamentet for den lange rejse, du skal på.

Det gode netværk kender både folk, som kan hjælpe dig videre i systemet, men de kan også være med til at vejlede dig, da arbejdspladser er gode til at have en bred aldersfordeling, så du kan med lethed gennem en vagt rådføre dig hos alderspræsidenten, som forhåbentlig gennem sin livserfaring har et bedre overblik over din situation, end du selv har.

fremtid

Generelt for studieperioden

Det som er karakteristisk for ens tid på skolebænken, er at det er en større forberedelsesprocess rettet mod det som skal definere din fremtid. Det er af denne grund vigtigt at gøre brug af netværker og muligheder, samt skaffe sig selv mest mulig erfaring så man mere eller mindre kan stå klar, til når beslutninger skal træffes. 

Med den korrekte baggrund og vejledning vil du kunne gå gennem livet med en større formodning om, at du træffer de valg, der er bedst for dig, uden at det hele virker fastlåst og tomt for humor; man kan sige at det giver dig lov til at leve livet bedst.